Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Bezpłatna szkoła policealna

poniedziałek, 24 Maj 2021

Bezpłatna szkoła policealna czyli PMSP w Gdańsku  (zwany w skrócie „Medykiem”) to publiczna szkoła zawodowa dla dorosłych.  Istnieje od 1950 r. – historia szkoły
Zobacz : filmy, zdjęcia i opinie o szkole

Bezpłatna szkoła policealna Gdańsk – wizualizacja po rozbudowie

Kształcimy w zawodach medycznych i społecznych – do wyboru aż 19 różnych kierunków. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
Jedynym warunkiem jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej (matura nie jest wymagana) oraz  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

Zapraszamy:

 • absolwentów szkół średnich, którzy nie kontynuują nauki na studiach
 • studentów  – jeśli równolegle z nauką na uczelni  chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne
 • osoby pracujące lub bezrobotne – jeśli chcą bezpłatnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje albo całkiem nowy, atrakcyjny zawód

Nasza bezpłatna szkoła policealna oferuje kształcenie w następujących zawodach  i  formach (trybach) :

lp. nazwa kierunku tryb dzienny

5 dni /tydz.

tryb stacjonarny (wieczorowy)

3 dni/tydz.

tryb zaoczny
(weekendowo)2 dni/co ok. 2 tyg.
Czas trwania nauki
1 Technik Farmaceutyczny tak 5 semestrów (2,5 roku)
2 Technik Masażysta tak tak 4 semestry (2 lata)
3 Technik Usług Kosmetycznych tak tak tak 4 semestry (2 lata)
4 Higienistka Stomatologiczna tak tak 4 semestry (2 lata)
5 Opiekunka Dziecięca tak tak tak 4 semestry (2 lata)
6 Terapeuta Zajęciowy tak tak 4 semestry (2 lata)
7 Opiekun Medyczny [MED.14] tak tak 3 semestry (1,5roku)
8 Asystentka Stomatologiczna tak tak 2 semestry (1rok)
9 Technik Sterylizacji Medycznej tak tak tak 2 semestry (1rok)
10 Ortoptystka tak 4 semestry (2 lata)
11 Asystent Osoby Niepełnosprawnej tak tak tak 2 semestry (1rok)
12 Opiekun Osoby Starszej tak tak tak 4 semestry (2 lata)
13 Technik Ortopeda tak tak 4 semestry (2 lata)
14 Opiekunka Środowiskowa tak tak tak 2 semestry (1rok)
15 Opiekun w Domu Pomocy Społecznej tak tak tak 4 semestry (2 lata)
16 Protetyk Słuchu tak tak tak 4 semestry (2 lata)
17 Technik Dentystyczny tak 5 semestrów (2,5 roku)
18 Podolog tak tak 4 semestry (2 lata)
19 Technik Elektroradiolog tak 5 semestrów (2,5 roku)
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Oddziały tworzone są zgodnie z oczekiwaniami kandydatów (po zgłoszeniu się minimalnej wymaganej liczby kandydatów).
We Wniosku Kandydata można zaznaczyć dwa lub trzy tryby kształcenia przy tym samym kierunku i podkreślić preferowaną formę.

Bezpłatna szkoła policealna Gdańsk – zapisy

Zapisy w „Medyku” odbywają się dwa razy do roku :

– na semestr I , który trwa od września  do stycznia

– na semestr II, który trwa od lutego  do czerwca

Zatem naukę można zacząć albo od września albo od lutego każdego roku.

Bezpłatna szkoła policealna Gdańsk – zajęcia teoretyczne i praktyczne

Nasza bezpłatna szkoła policealna Gdańsk prowadzi zajęcia w godzinach od 7:30 do 21:30 oraz na platformach zdalnego nauczania:  MOODLE i Microsoft TEAMS.

 • dla kierunków dziennych – 5 dni w tygodniu (pon-pt),
 • dla kierunków stacjonarnych (wieczorowych) – 3 – 4 dni w tygodniu (pon-pt)
 • dla kierunków zaocznych – 2 dni w tygodniu: piątki od ok. 16:30 oraz w soboty –  co ok. 2 tygodnie – terminy zajęć (tzw. zjazdów) są ustalane na początku semestru osobno dla każdej grupy
 • dla kursów szkoleniowych – weekendowo (harmonogram ustalany osobno dla każdej grupy)

Rozkład zajęć staramy się dopasować do oczekiwań Słuchaczy – aktualne plany dla poszczególnych kierunków można zobaczyć w zakładce Plany zajęć.

Zajęcia w naszej szkole prowadzimy  z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Szkoła jest wyposażona we własne pracownie dla każdego kierunku kształcenia. Od maja 2018r. posiadamy własną platformę e-learningową MOODLE, na której Słuchacze mają udostępnione materiały do zajęć oraz mogą zdalnie wykonywać zadania. Zdalne zajęcia są prowadzone na platformie Microsoft TEAMS.

Bezpłatna szkoła policealna Gdańsk – praktyki zawodowe 

Niezależnie od zajęć praktycznych, nasza bezpłatna szkoła policealna organizuje praktyki zawodowe, które  odbywają się :

 • w placówkach medycznych i opiekuńczych na terenie Trójmiasta
 • pod opieką nauczyciela praktycznej nauki zawodu
 • w trakcie dwóch lub trzech semestrów: w wymiarze 140 –  210 godzin (w zależności od kierunku)
 • zazwyczaj w ostatnich dwóch tygodniach danego semestru (w tym czasie Słuchacze nie mają zajęć w szkole)
 • praktyki zawodowe organizuje szkoła i są one BEZPŁATNE

Staże i  kursy szkoleniowe

Staże zawodowe –  dodatkowo nasza bezpłatna szkoła policealna organizuje dla swoich Słuchaczy możliwość odbycia staży zawodowych w placówkach medycznych i opiekuńczych na terenie Trójmiasta.
Staże nie są obowiązkowe, ale są doskonałą okazją do zdobycia cennej praktyki. Za staże Słuchacze otrzymują wynagrodzenie zgodnie z regulaminem.

Dodatkowe kursy – Finansujemy ze środków unijnych, dla słuchaczy i absolwentów dodatkowe kursy szkoleniowe (doskonalące).

Dom Słuchacza – internat

Szkoła posiada możliwość zakwaterowania uczniów w Domu Słuchacza w budynku szkolnym (całe trzecie piętro).

 


?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility