Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Higienistka stomatologiczna

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Symbol cyfrowy zawodu: 325102

Higienistka stomatologiczna

 • pod kierunkiem lekarza stomatologa wykonuje zabiegi higieniczno-profilaktyczne: badanie jamy ustnej,
 • pod kierunkiem lekarza stomatologa wykonuje zabiegi profilaktyczno-kosmetyczne uzębienia: usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów
 • pod kierunkiem lekarza stomatologa wykonuje zabiegi profilaktyczno – lecznicze: wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, scaling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż
 • prowadzi profilaktykę ortodontyczną
 • organizuje i nadzoruje profilaktykę fluorową próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 • przygotowuje gabinet i organizuje stanowisko pracy lekarza dentysty
 • wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • konserwuje i obsługuje urządzenia i instrumenty dentystyczne

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: higienistka stomatologiczna
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
 • Podstawy higieny dentystycznej
 • Organizacja ochrony zdrowia

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne  w gabinecie stomatologicznym

 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zdań zawodowych higienistki stomatologicznej
 • Praktyki zawodowe

Absolwentki mają możliwość pracy :

 • w państwowych i prywatnych centrach opieki stomatologicznej,
 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
 • na uczelniach kształcących lekarzy dentystów
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • Mogą również założyć własną działalność usługową, współpracując z lekarzami stomatologii w Polsce i we wszystkich państwach Unii Europejskiej

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility