Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Opiekunka środowiskowa

Uzyskane kwalifikacje: 

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Symbol cyfrowy zawodu: 341204

Opiekunka środowiskowa

 • organizuje opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej

 • sprawuje opiekę nad osobą podopieczną : niesamodzielną lub  przewlekle chorą

 • pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia

 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów społecznych osoby podopiecznej

 • współdziała z instytucjami w podnoszeniu jakości życia osoby podopiecznej

 • motywuje do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia  samodzielności oraz aktywności społecznej osoby podopiecznej

Przyjmujemy kandydatki bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekunka środowiskowa
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
  lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja społeczna

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Opiekunki środowiskowej

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizująca
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • w ośrodkach i domach pomocy osobom niepełnosprawnym
 • publicznych i niepublicznych zakładach opiekuńczo – leczniczych (ZOL)
 • w środowiskowych domach pomocy
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • w ramach własnej działalności – indywidualna opieka w domu pacjenta

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility