Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog:

 1. zajmuje się przygotowaniem pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentuje wiedzę na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii.
 2. wykonuje prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
 3. wykonuje samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej.
 4. analizuje poprawność wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowuje badania do opisu przez lekarza.
 5. wdraża i koordynuje program zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia.

Uzyskane kwalifikacje:
MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Symbol cyfrowy zawodu: 321103

Informacje o kierunku

 • Zawód: Technik elektroradiolog
 • nauka w trybie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Przedmioty nauczania

 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Anatomia radiologiczna
 • Podstawy elektroradiologii

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski)
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Technika elektroradiologa
 • Wychowanie fizyczne
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki

 • Wykonywanie badań i zabiegów diagnostyki obrazowej
 • Wykonywanie badań i zabiegów diagnostyki elektromedycznej
 • Wykonywanie zabiegów radioterapii
 • Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii

Absolwent może pracować w:

 • w pracowniach rentgenowskich (RTG);
 • w pracowniach tomografii komputerowej (TK);
 • w pracowniach rezonansu magnetycznego (MR);
 • w pracowniach angiografii / radiologii interwencyjnej;
 • w pracowniach elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich;
 • w pracowniach echokardiografii;
 • w pracowniach spirometrii;
 • w pracowniach densytometrii;
 • w pracowniach audiometrii;
 • na salach operacyjnych kardiochirurgii, ortopedii;
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych;
 • w pracowniach hemodynamiki / kardioangiografii;
 • w pracowniach elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników;
 • na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji;

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility