Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Asystent osoby niepełnosprawnej

Uzyskane kwalifikacje: 

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Asystent osoby niepełnosprawnej

 • towarzyszy osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych

 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej

 • współdziała z instytucjami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej

 • pomaga podopiecznemu w dotarciu do placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, służby zdrowia, urzędów

 • wspiera osobę niepełnosprawną w załatwianiu codziennych spraw i w organizowaniu czasu wolnego

 • motywuje do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia jego samodzielności oraz aktywności społecznej

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
  lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Aktywizacja społeczna
 • Metodyka pracy opiekuńczej

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Asystenta osoby niepełnosprawnej

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Terapia zajęciowa i aktywizująca
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • w ośrodkach i domach pomocy osobom niepełnosprawnym
 • publicznych i niepublicznych zakładach opiekuńczo – leczniczych (ZOL)
 • w środowiskowych domach pomocy
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • w ramach własnej działalności – indywidualna opieka w domu pacjenta

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility