Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

Informacje o kierunku

 • Zawód: asystentka stomatologiczna – zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym – wieczorowym.
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
 • Uzyskany tytuł: Asystentka stomatologiczna (symbol cyfrowy zawodu 325101)
 • Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
 • Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych.


 

Przedmioty nauczania

 • Technologie informatyczne w ochronie zdrowia
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Czynna asysta w gabinecie stomatologicznym
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Język migowy

 • BHP
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy – język angielski
 • Propedeutyka zdrowia i pierwsza pomoc
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Organizacja ochrony zdrowia

Integralną częścią programu nauczania jest praktyka zawodowa w gabinecie stomatologicznym, podczas której słuchacze pogłębiają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności niezbędne podczas codziennej pracy asystentki stomatologicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do samodzielnego wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno- profilaktycznych ,asystowaniu w leczeniu pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej w:

 • gabinetach dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystyczne
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zadania zawodowe

 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.
 • porządkowanie stanowiska pracy lekarza dentysty i higienistki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym.
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej,

 

 • obserwacja parametrów życiowych  pacjenta w trakcie i po zabiegu,
 • sporządzanie dokumentacji pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu zgodnie z przepisami prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej,
 • sporządzanie i uzupełnianie dokumentacje np. .terminarz przyjęć pacjentów , rejestruje zabiegi stomatologiczne.
 • obsługa programów informatycznych gabinetu dentystycznego.
 • współpraca ze stacją sanitarno-epidemiologiczną , pracownią techników dentystycznych, higienistką stomatologiczną.

 

Accessibility