Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Asystentka stomatologiczna

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Symbol cyfrowy zawodu: 325101

Asystentka stomatologiczna jest przygotowana do:

 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.
 • porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu stomatologicznym
 • przygotowania pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazania zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych w formie ustnej i pisemnej
 • sporządzania  i uzupełniania dokumentacji np. terminarz przyjęć pacjentów ,
 • obsługi programów informatycznych gabinetu dentystycznego
 • współpracy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną , pracownią techników dentystycznych, higienistką stomatologiczną

Przyjmujemy kandydatki bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Asystentka stomatologiczna
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Podstawy pomocy stomatologicznej
 • Przygotowanie gabinetu dentystycznego
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Organizacja ochrony zdrowia

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski)
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Asystentki stomatologicznej

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 •  Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Praktyki zawodowe

Absolwentki mają możliwość pracy :

 • w państwowych i prywatnych centrach opieki stomatologicznej,
 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
 • na uczelniach kształcących lekarzy dentystów
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • Mogą również założyć własną działalność usługową, współpracując z lekarzami stomatologii w Polsce i we wszystkich państwach Unii Europejskiej w:

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility