Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Technik ortopeda

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków
pomocniczych

Symbol cyfrowy zawodu: 321403

Technik ortopeda

 • zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz dobieraniem sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne
 • dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika
 • prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi
 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych
 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej
 • pobiera miary
 • wykonuje pozytywy gipsowe
 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik ortopeda
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią
 • Teoria techniki ortopedycznej
 • Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez
 • Wykonywanie obuwia ortopedycznego
 • Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Technika ortopedy

 • Techniki ortopedyczne
 • Technologia obróbki materiałów
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia - oddziały ortopedyczne i rehabilitacji,
 • zakładach wytwarzania sprzętu ortopedycznego
 • sklepach medycznych
 • klubach sportowych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • we własnych gabinetach
?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility