Opiekun osoby starszej

Uzyskane kwalifikacje: 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Symbol cyfrowy zawodu: 341202

Opiekun osoby starszej

 • pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych
 • zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o higienę osoby starszej i niesamodzielnej

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekun osoby starszej
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
  lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Aktywizacja społeczna

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Opiekuna osoby starszej

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizująca
 • Organizacja pracy z osobą niepełnosprawną
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • w ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • w domach spokojnej starości
 • publicznych i niepublicznych zakładach opiekuńczo – leczniczych (ZOL)
 • w środowiskowych domach pomocy
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • w ramach własnej działalności - indywidualna opieka w domu pacjenta
Accessibility