Technik farmaceutyczny

Jest to zawód pozwalający na pracę w aptekach, szpitalach, sklepach i hurtowniach branżowych, przy produkcji leków oraz w szeroko pojętym sektorze farmaceutycznym.

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik farmaceutyczny – tryb dla młodzieży w systemie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Obecnie nie prowadzimy naboru na ten kierunek.

Przedmioty nauczania

 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy
  działalności gospodarczej i organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski
 • Propedeutyka zdrowia zdrowie publiczne
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Anatomia

 • Technologie informatyczne
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Pracownia technologii postaci leków
 • Pracownia analizy leków
 • Pracownia farmakognozji
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Język migowy

Absolwent ma uprawnienia do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych,
 • aptekach szpitalnych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • sklepach zielarskich,
 • laboratoriach.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Accessibility