Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Technik farmaceutyczny

Uzyskane kwalifikacje:
MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik farmaceutyczny
 • nauka w trybie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Przedmioty nauczania

 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Farmakognozja
 • Analiza leków
 • Elementy opieki farmaceutycznej

.

 • Język obcy zawodowy (j. angielski )
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Technika farmaceutycznego
 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Świadczenia farmaceutyczne

 • Pracownia technologii postaci leków
 • Pracownia analizy leków
 • Pracownia farmakognozji
 • Obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • aptekach ogólnodostępnych,
 • aptekach szpitalnych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • sklepach zielarskich,
 • laboratoriach.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility