Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Plany zajęć – II semestr 2021/2022

czwartek, 07 Kwi 2022

Plany zajęć na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022 dla poszczególnych oddziałów znajdują się poniżej jako pliki typu .pdf.
Słuchaczy z nowych oddziałów prosimy o obecność na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu, gdyż będą ustalane na nich ważne sprawy organizacyjne: warunki zaliczenia, terminy egzaminów, zajęcia praktyczne, podział na grupy itp. 

Plan może jeszcze ulec zmianie.

UWAGA: Proszę patrzeć na datę umieszczoną na planie w prawym górnym rogu.  Aby zobaczyć lub pobrać aktualny plan (po zmianach) w niektórych przeglądarkach należy nacisnąć klawisz F5 lub polecenie „Odśwież”.

Nowe oddziały, które zaczynają naukę w naszej szkole od 24.01.2022:

w trybie stacjonarnym (wieczorowym):

 • Opiekunka dziecięca (wieczorowy) sem.1 (od 24.01.2022) plan OD IB
 • Terapeuta zajęciowy (wieczorowy) sem.1 (od 24.01.2022) plan TZ IB

Oddziały, które kontynuują naukę w naszej szkole :

 

w trybie dziennym :

 • Technik farmaceutyczny (dzienny) sem.2 (od 24.01.2022) plan TF IC
 • Technik elektroradiolog (dzienny) sem.2 (od 24.01.2022) plan TE IA
 • Technik farmaceutyczny (dzienny) sem.4 (od 24.01.2022) plan TF IIB  
 • Higienistka stomatologiczna (dzienny) sem.4 (zm.od 24.01.2022plan HS IIA

w trybie stacjonarnym (wieczorowym):

 • Technik masażysta (wieczorowy) sem.2 (od 24.01.2022) plan TM IB
 • Asystentka stomatologiczna (wieczorowy) sem.2 (zm. od 15.02.2022plan AS IA
 • Technik usług kosmetycznych (wieczorowy) sem.2 (od 24.01.2022) plan TUK IC 
 • Technik masażysta (wieczorowy) sem.4 (od 24.01.2022) plan TM IIA
 • Technik masażysta (wieczorowy) sem.3 (od 24.01.2022) plan TM IIC  
 • Terapeuta zajęciowy (wieczorowy) sem.3 (zm. od 24.01.2022plan TZ IIC

w trybie zaocznym :

 • Technik usług kosmetycznych (zaoczny) sem.2 (zm. od 07.04.2022) plan TUK IA
 • Technik sterylizacji medycznej (zaoczny) sem.2 (zm. od 21.05.2022) plan TSM IA
 • Opiekunka dziecięca (zaoczny) sem.4 (od 24.01.2022) plan OD IIA     
 • Technik usług kosmetycznych (zaoczny) sem.4 (zm. od 16.05.2022) plan TUK IIB  


?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility