Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Opiekun medyczny

Uzyskane kwalifikacje (wg nowych przepisów od 01.09.2021)

MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Opiekun medyczny

 • Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • udziela pomocy podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne
 • udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

 Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekun medyczny
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece
 • Podstawy opieki medycznej
 • Udzielnie pierwszej pomocy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski)
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Opiekuna medycznego
 • Podstawy farmakologii

 • Pracownia zabiegów opiekuńczo – pielęgnacyjnych
 • Pracownia zabiegów medycznych
 • Pracownia aktywizacji ruchowej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • ośrodkach i domach pomocy osobom niesamodzielnym
 • hospicjach
 • publicznych i niepublicznych zakładach opiekuńczo – leczniczych (ZOL)
 • środowiskowych domach pomocy
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ramach własnej działalności – indywidualna opieka w domu pacjenta

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility