Opiekun medyczny

Uzyskane kwalifikacje (wg nowych przepisów od 01.09.2021)

MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Opiekun medyczny

 • Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • udziela pomocy podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne
 • udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

 Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekun medyczny
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad
  osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Opiekuna medycznego

 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
  osobie chorej i niesamodzielnej
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • ośrodkach i domach pomocy osobom niesamodzielnym
 • hospicjach
 • publicznych i niepublicznych zakładach opiekuńczo – leczniczych (ZOL)
 • środowiskowych domach pomocy
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ramach własnej działalności – indywidualna opieka w domu pacjenta

Accessibility