Opiekun medyczny

Absolwenci kierunku Opiekun Medyczny uzyskują uprawnienia do pracy w szpitalach, hospicjach, placówkach rehabilitacyjnych oraz w domach pacjentów.

Informacje o kierunku

 • Zawód: opiekun medyczny – tryb dla dorosłych w systemie zaocznym dla osób posiadających wykształcenie średnie oraz w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób nie posiadających wykształcenia średniego
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)


 

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język niemiecki
 • Język migowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Technologia informatyczna
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

Opiekun medyczny podejmuje działania w zakresie

 • rozpoznawania i rozwiązywania potrzeb opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania choroby
 • oceny i zaspokajania potrzeb biologicznych osoby chorej
 • aktywizowania chorego do samodzielności i samoopieki w czynnościach dnia codziennego
 • współpracy z zespołem pielęgniarsko-terapeutycznym w czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych i zabiegowych w placówkach opieki zdrowotnej i środowisku domowym pacjenta

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Warunki rekrutacji

 • kandydat powinien wykazać się dobrym stanem zdrowia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum lub szkoły podstawowej

 

Accessibility