Technik usług kosmetycznych

W obecnych czasach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomagają nam zadbać o wizerunek zewnętrzny. Program nauczania technika usług kosmetycznych uwzględnia aktualny stan wiedzy, nowe technologie oraz najnowsze koncepcje nauczania. Rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej rozwijających się w Polsce i na świecie.
W wyniku kształcenia absolwent szkoły w zawodzie techniki usług kosmetycznych przygotowany jest do przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, udzielanie porad kosmetycznych oraz organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik usług kosmetycznych (symbol cyfrowy zawodu 514207) – tryb dla młodzieży w systemie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
 • Uzyskane kwalifikacje:
  K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61)
  K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)


 

Wymagania psychofizyczne kandydata

 • dobra sprawność manualna i dobry stan zdrowia
 • predyspozycje do pracy takie jak: cierpliwość, wyrozumiałość, troska o klienta, obowiązkowość, spostrzegawczość, dokładność, empatia, życzliwość, opiekuńczość, samodzielność
 • zainteresowania związane ze światem mody, sztuki, zdobnictwa, wizażu, nowych technologii z zakresu kosmetologii

Uprawnienia do pracy

 • możliwość założenia własnej działalności gospodarczej – utworzenie własnego gabinetu kosmetycznego
 • współpraca z firmami kosmetycznymi
 • praca w gabinetach: kosmetycznych, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej – wykonywanie zabiegów fizykalnych i zdobniczych
 • praca w salonach urody związana z pielęgnacją i profilaktyką
 • upiększanie w warunkach domowych
 • SPA
 • praca w działach kosmetycznych w centrach handlowych
 • jako przedstawiciel handlowy firm kosmetycznych
 • współpraca z lekarzami dermatologii w zakresie profilaktyki i pielęgnacji
 • uprawnienia do prowadzenia własnej działalności z zakresu kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody
 • uprawnienia do sprzedaży w gabinecie kosmetycznym kosmetyków, produktów ziołowych, suplementów diety

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język niemiecki
 • Anatomia
 • Dermatologia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc
 • Kosmetologia
 • Chemia kosmetyczna
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy fizykoterapii
 • Teoria wizażu
 • Pracownia kosmetyki twarzy, szyi i dekoltu
 • Pracownia kosmetyki dłoni, stóp i ciała
 • Pracownia chemii kosmetycznej
 • Pracownia fizykoterapii

Accessibility