Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Ortoptystka

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Symbol cyfrowy zawodu: 325906

Ortoptystka

 • współpracuje z lekarzem okulistą
 • wyjaśnia przyczyny, przebieg kliniczny i leczenie narządu wzroku
 • objaśnia przyczyny powstawania zeza, różnorodność zeza i niedowidzenia
 • omawia leczenie zachowawcze i operacyjne
 • stosuje ćwiczenia ortoptyczne
 • dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne
 • edukuje dzieci i rodziców w zakresie ćwiczeń ortoptycznych

Informacje o kierunku

 • Zawód: Ortoptystka
 • nauka w trybie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przyjmujemy kandydatki bez ograniczenia wieku.

Przedmioty nauczania

 • Podstawy anatomii i patofizjologii narządu wzroku
 • Wybrane zagadnienia kliniczne u dorosłych i u dzieci
 • Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • Teoretyczne podstawy pracy ortoptystki
 • Podstawy optyki

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Ortoptystki

 • Badania ortoptyczne
 • Ćwiczenia ortoptyczne
 • Prowadzenie działań w zakresie ortoptyki i okulistyki
 • Praktyki zawodowe

Perspektywy zawodowe:

 • absolwent szkoły jest przygotowany do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami narządu wzroku
 • prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, w placówkach integracyjnych, specjalnych i innych
 • współpracuje z lekarzami okulistami
 • wykonuje, asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia
 • diagnozuje i leczy niedowidzenie, zez, zaburzenia widzenia u dzieci i dorosłych
 • współpracuje z psychologiem, pedagogiem szkolnym
 • założenie własnej działalności gospodarczej – świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility