Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Opinie i filmy o nas

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku jest szkołą publiczną (bezpłatną) typu policealnego z siedzibą w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17.

Szkoła działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz postanowień Statutu Szkoły.

Zobaczcie filmy i zdjęcia o naszej szkole oraz przeczytajcie opinie naszych Słuchaczy i Absolwentów.

OPINIE

PARTNERZY

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility