Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Protetyk Słuchu

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Symbol cyfrowy zawodu: 321401

Protetyk słuchu:

 • wykorzystuje wiedzę z anatomii i fizjologii narządu słuchu i równowagi do wykonywania badań słuchu;
 • przeprowadza badania otoskopowe;
 • wykonuje subiektywne i obiektywne badanie słuchu;
 • ocenia ubytek słuchu na podstawie dostępnych badań słuchu;
 • dobiera i dopasowuje aparaty słuchowe, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta;
 • wykonuje odlew ucha zgodnie z zasadami postępowania i bezpieczeństwa;
 • ocenia skuteczność protezowania na podstawie testów kontrolnych;
 • wskazuje zależność pomiędzy typem uszkodzenia słuchu a zastosowanym sposobem protezowania słuchu;
 • dokonuje analizy budowy i działania aparatów słuchowych;
 • ocenia stan techniczny i rodzaj uszkodzenia aparatu słuchowego oraz dokonuje dozwolonych przez producenta napraw;
 • nawiązuje kontakt z pacjentem z zaburzeniami słuchu i jego rodziną;
 • planuje opiekę audioprotetyczną nad pacjentem;
 • sporządza dokumentację medyczną pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • współpracuje w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
 • potrafi komunikować się z osobą niesłyszącą;
 • planuje i prowadzi działania związane z profilaktyką prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących ochrony słuchu

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Protetyk Słuchu
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
  lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Akustyka i psychoakustyka
 • Metody badań słuchu
 • Otoplastyka
 • Budowa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Protetyka słuchu

 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia aparatów słuchowych
 • Pracownia otoplastyczna
 • Opieka audioprotetyczna
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować:

 • w firmach prywatnych, zajmujących się obsługą osób niedosłyszących w zakresie doboru oraz serwisu aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
 • w przychodniach i pracowniach badań słuchu (szpitale) oraz jednostkach medycyny pracy, gdzie dla części zawodów technicznych badanie słuchu jest testem bezwzględnie wymaganym do kwalifikacji i potwierdzenia zdolności wykonywania danego zawodu.
?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility