Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Pomorska Medyczna szkoła Policealna w Gdańsku.
2. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Dyrektor Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku, p. Alina Nadgórska. Kontakt z Administratorem: a.nadgorska@medyk.gda.pl
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Gdańsku, p. Elizą Łuczkiewicz – Sztuka, e-mail: iod@medyk.gda.pl
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z: o realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; o wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; o wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy; o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Pomorską Medyczną Szkołą Policealną w Gdańsku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; o prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO; o prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO; o prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Polityka dotycząca cookies W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej strony https://medyk.gda.pl oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych znajdującej się na stronie https://medyk.gda.pl w polityce prywatności oraz w zakładce: ochrona danych osobowych. Dla Państwa wygody strona https://medyk.gda.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Strona https://medyk.gda.pl stosuje dwa typy plików cookies:
1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:  cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl;
dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,  cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. Serwisy obce, do których niekiedy odsyła strona https://medyk.gda.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:  w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/, Poniżej zamieszczamy również tabelę informującą oraz wskazującą szczegółowo jakiego rodzaju, w jakim w większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Nazwa pliku cookies Charakterystyka Ważność Rodzaj GPS Ten plik cookie jest ustawiany przez serwis YouTube i rejestruje unikalny identyfikator do śledzenia użytkowników na podstawie ich położenia geograficznego 30 minut Analityka YSC Te pliki cookies są ustawiane przez YouTube i służą do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów Wydajność; VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube. Służy do śledzenia informacji o osadzonych filmach z YouTube na stronie internetowej 5 miesięcy Reklama NID Ten plik cookie jest używany w profilu na podstawie zainteresowań użytkownika i wyświetla użytkownikom spersonalizowane reklamy. 5 miesięcy Reklama PREF Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube. Służby do przechowywania preferencji użytkownika, takich jak język lub inne dostosowania filmów wideo YouTube osadzonych w różnych witrynach 7 miesięcy Referencje PHPSESSID Ten plik cookie pochodzi z aplikacji PHP. Plik cookie służy do przechowywania i identyfikowania unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika w witrynie. Cookie to sesyjne pliki cookies i są usuwane po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki Niezbędny
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach: Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. W trosce o najwyższą jakość usług oraz bezpieczeństwo Państwa danych Polityka prywatności oraz polityka dotycząca plików cookies są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane.

MEDYK GD Klauzula informacyjna dla osób do kontaktu w umowach – plik do pobrania

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility