Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Terapeuta zajęciowy

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Symbol cyfrowy zawodu: 325907

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa i jest przygotowany do:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Terapeuta zajęciowy
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Terapia zajęciowa
 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

.

 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Terapeuty zajęciowego

 • Organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej
 • Pracownia terapii zajęciowej
 • Praktyki zawodowe

Absolwent ma możliwość pracy w :

 • placówkach prowadzących rehabilitację
 • szpitalach, sanatoriach,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • klubach seniora
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej
?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility