Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Zapisy do szkoły odbywają się dwa razy do roku :
– na semestr pierwszy, który trwa od września  do stycznia
– na semestr drugi, który trwa od lutego  do czerwca

Zatem naukę w naszej szkole można zacząć albo od września albo od lutego każdego roku na jednym z 19 kierunków kształcenia w zawodach medycznych i społecznych.

Wymagane dokumenty

W pierwszej kolejności  należy pobrać, wydrukować i  wypełnić WNIOSEK KANDYDATA (wniosek.pdf )(УВАГА.pdf), dołączyć dokument potwierdzający średnie wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej), a następnie skany/zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów w formacie PDF przesłać e-mailem na adres: sekretariat@medyk.gda.pl

Przesłanie skanu wniosku (lub zdjęcia wniosku)  powoduje wpisanie na listę chętnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (nie ma żadnych egzaminów).
Oddziały tworzone są zgodnie z oczekiwaniami kandydatów (po zgłoszeniu się minimalnej wymaganej liczby kandydatów).

Następnie należy dostarczyć do szkoły w formie papierowej:

  • oryginał świadectwa ukończenie szkoły średniej (do wglądu)
  • 1 standardową fotografię do legitymacji/dowodu/paszportu formatu 3,5 x 4,5 cm (podpisaną na odwrocie);
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (jeśli dotyczy)
  • opinię poradni specjalistycznej (jeśli dotyczy)
  • koszulkę biurową na dokumenty.

Nie ma żadnych opłat wpisowych, nauka w szkole na wszystkich kierunkach  jest BEZPŁATNA.

Informacje o szkole

Dom Słuchacza (Internat)

Osoby ubiegające się o miejsce w Domu Słuchacza (internat) powinny dołączyć do dokumentów wypełnione PODANIE. Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności składanych dokumentów w ramach posiadanych wolnych miejsc.

Więcej o Domu Słuchacza można przeczytać TUTAJ.

Legitymacja

Słuchacze otrzymują legitymację szkolną uprawniającą do wszystkich ulg dla uczniów szkół publicznych do 24 r.ż. (zniżka na bilety komunikacji miejskiej i koleje, ulgowe bilety do kin, teatrów, muzeów itp.).

Punkt konsultacyjny

Informacji udziela sekretariat Szkoły w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:30 do 15:30 lub w piątek w godzinach 10.00 – 18.00: telefonicznie tel.  58 341 25 93  wew. 32

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility