Zapisy do szkoły

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Wymagane dokumenty

W pierwszej kolejności  należy pobrać, wydrukować i  wypełnić WNIOSEK KANDYDATA (wniosek.pdf), a następnie jego skan (zdjęcie) przesłać e-mailem na adres : sekretariat@medyk.gda.pl

Przesłanie w/w skanu (zdjęcia)  wniosku powoduje wpisanie na listę chętnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (nie ma żadnych egzaminów).
Oddziały tworzone są zgodnie z oczekiwaniami kandydatów (po zgłoszeniu się minimalnej wymaganej liczby kandydatów).
We Wniosku Kandydata można zaznaczyć dwa lub trzy tryby kształcenia przy tym samym kierunku i podkreślić preferowaną formę.

Nie ma żadnych opłat wpisowych, nauka w szkole na wszystkich kierunkach  jest BEZPŁATNA.

Niezależnie od przesłania w/w skanu (zdjęcia) wniosku, należy wysłać pocztą tradycyjną (na adres szkoły: al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk)  komplet dokumentów papierowych.

Komplet dokumentów to:

  • wypełniony długopisem aktualny WNIOSEK KANDYDATA, pobrany z naszej strony internetowej (papierowa wersja wniosku wysłanego e-mailem)
  • 2 standardowe fotografie do legitymacji/dowodu/paszportu formatu 3,5 x 4,5 cm (podpisane na odwrocie);  zdjęcie powinno ukazywać lewy profil z uchem, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia),
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (jeśli dotyczy)
  • teczka papierowa A4 : wiązana lub na gumkę  (podpisana).

Informacje o szkole

Dom Słuchacza (Internat)

Osoby ubiegające się o miejsce w Domu Słuchacza (internat) powinny dołączyć do dokumentów wypełnione PODANIE. Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności składanych dokumentów w ramach posiadanych wolnych miejsc.

Legitymacja

Słuchacze otrzymują legitymację szkolną uprawniającą do wszystkich ulg dla uczniów szkół publicznych do 24 r.ż. (zniżka na bilety komunikacji miejskiej i koleje, ulgowe bilety do kin, teatrów, muzeów itp.).

Punkt konsultacyjny

Informacji udziela sekretariat Szkoły w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 14:30 : telefonicznie tel.  58 341 25 93  wew. 32

Accessibility