Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Zapisy do szkoły odbywają się dwa razy do roku :
– na semestr pierwszy, który trwa od września  do stycznia
– na semestr drugi, który trwa od lutego  do czerwca

Zatem naukę w naszej szkole można zacząć albo od września albo od lutego każdego roku na jednym z 19 kierunków kształcenia w zawodach medycznych i społecznych.

Wymagane dokumenty

W pierwszej kolejności  należy pobrać, wydrukować i  wypełnić WNIOSEK KANDYDATA (wniosek.pdf )(УВАГА.pdf), a następnie skan/zdjęcie wniosku najlepiej w formacie PDF przesłać e-mailem na adres : sekretariat@medyk.gda.pl

Przesłanie skanu wniosku (lub zdjęcia wniosku)  powoduje wpisanie na listę chętnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (nie ma żadnych egzaminów).
Oddziały tworzone są zgodnie z oczekiwaniami kandydatów (po zgłoszeniu się minimalnej wymaganej liczby kandydatów).
We Wniosku Kandydata można zaznaczyć  kilka trybów nauki przy tym samym kierunku i podkreślić preferowaną formę. Można również zapisać się na kilka kierunków kształcenia.

Nie ma żadnych opłat wpisowych, nauka w szkole na wszystkich kierunkach  jest BEZPŁATNA.

Niezależnie od przesłania w/w skanu (zdjęcia) wniosku, należy wysłać pocztą tradycyjną (na adres szkoły: al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk)  komplet dokumentów papierowych.

Komplet dokumentów to:

  • wypełniony długopisem aktualny WNIOSEK KANDYDATA, pobrany z naszej strony internetowej (papierowa wersja wniosku wysłanego e-mailem)
  • 1 standardowa fotografia do legitymacji/dowodu/paszportu formatu 3,5 x 4,5 cm (podpisana na odwrocie);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia),
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (jeśli dotyczy)
  • koszulka biurowa na dokumenty.

Informacje o szkole

Dom Słuchacza (Internat)

Osoby ubiegające się o miejsce w Domu Słuchacza (internat) powinny dołączyć do dokumentów wypełnione PODANIE. Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności składanych dokumentów w ramach posiadanych wolnych miejsc.

UWAGA: ze względu na przebudowę  Dom Słuchacza jest nieczynny od 01.07.2021 do odwołania.

Legitymacja

Słuchacze otrzymują legitymację szkolną uprawniającą do wszystkich ulg dla uczniów szkół publicznych do 24 r.ż. (zniżka na bilety komunikacji miejskiej i koleje, ulgowe bilety do kin, teatrów, muzeów itp.).

Punkt konsultacyjny

Informacji udziela sekretariat Szkoły w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:30 do 15:30 lub w piątek w godzinach 10.00 – 18.00: telefonicznie tel.  58 341 25 93  wew. 32

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility