Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Technik masażysta

W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent zdobywa uprawnienia do pracy w klubach sportowych, placówkach zdrowotnych, hospicjach, SPA…

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Symbol cyfrowy zawodu: 325402

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik masażysta
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Teoria masażu klasycznego
 • Teoria masaży specjalistycznych
 • Anatomia funkcjonalna
 • Zarys fizjoterapii
 • Organizacja ochrony zdrowia

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski )
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Technika masażysty
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

 • Wykonywanie masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w sporcie
 • Wykonywanie masażu prozdrowotnego
 • Wykonywanie różnych rodzajów masażu
 • Praktyki zawodowe
  Zajęcia praktyczneZobacz film jak wyglądają nasze zajęcia praktyczne:

Absolwent ma uprawnienia do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • domach opieki społecznej,
 • hospicjach,
 • SPA,
 • klubach fitness,
 • we własnych gabinetach.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility