Technik masażysta

W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent zdobywa uprawnienia do pracy w klubach sportowych, placówkach zdrowotnych, hospicjach, SPA…

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik masażysta – tryb dla młodzieży w systemie dziennym oraz dla dorosłych w systemie wieczorowym.
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)


 

Przedmioty nauczania

 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 • Masaż leczniczy w praktyce.

 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej i organizacja ochrony zdrowia
 • Język niemiecki
 • Promocja zdrowia
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy

 

Absolwent ma uprawnienia do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • domach opieki społecznej,
 • hospicjach,
 • SPA,
 • klubach fitness,
 • we własnych gabinetach.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Wymagania psychofizyczne do wykonywania zawodu masażysty

Pełny stan zdrowia psychicznego i fizycznego może zapewnić prawidłowe spełnianie czynności masażysty.

Najważniejsze cechy to:

 • cierpliwość, wyrozumiałość i troska o chorego,
 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne,
 • spostrzegawczość, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność, empatia, życzliwość, opiekuńczość, samodzielność,
 • dobra sprawność manualna oraz dobry stan zdrowia,
 • łatwość nawiązywania kontaktu oraz poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka.

Kwalifikacje absolwenta

W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent powinien znać/umieć:

 • dokładną znajomość anatomii, fizjologii, biomechaniki oraz korzystać z innych nauk medycznych,
 • wykazać się przygotowaniem pod względem teoretycznym i praktycznym masażu leczniczego, klasycznego oraz innych form masażu objętych programem nauczania,
 • planować i organizować własną pracę zgodnie z przestrzeganiem przepisów BHP,
 • prowadzić dokumentację pacjenta,
 • postępowań zgodnie z zasadami etyki,
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych oraz działalności gospodarczej,
 • w oparciu o przedmiot „Podstawy prawa i ekonomiki oraz „Podstawy działalności gospodarczej umieć kształtować postawę przedsiębiorczości oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Accessibility