Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Opiekunka dziecięca

Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków rozwoju, stymulowanie rozwoju psychicznego.

Słuchaczami kierunku Opiekunka Dziecięca mogą zostać zarówno Panie jak i  Panowie (mamy wielu Panów: absolwentów i aktualnych Słuchaczy).

Uzyskane kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Informacje o kierunku

 • Zawód: opiekunka dziecięca
 • nauka w trybie dziennym lub trybie stacjonarnym (wieczorowym) lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Teoretyczne podstawy pielęgnacji dziecka zdrowego
 • Wychowanie i edukacja dziecka
 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią
 • Organizacja ochrony zdrowia

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski)
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Opiekunki dziecięcej
 • Teoretyczne podstawy pielęgnacji dziecka chorego lub z niepełnosprawnością

 • Pracownia pielęgnacji dziecka zdrowego
 • Pracownia pielęgnacji dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
 • Pracownia wychowania i rozwijania wrażliwości artystycznej dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Praktyki zawodowe

Absolwenci mogą pracować w:

 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • placówkach szpitalnych – na oddziałach dziecięcych,
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • hospicjach,
 • środowisku domowym dziecka w kraju i zagranicą w ramach Europejskiego Programu „Au-PAIR”.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

 

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility