Opiekunka dziecięca

Absolwenci kierunku Opiekunka Dziecięca mogą podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Informacje o kierunku

 • Zawód: opiekunka dziecięca – tryb dla dorosłych w systemie wieczorowym.
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
 • Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie
  prawidłowych warunków rozwoju, stymulowanie rozwoju psychicznego.


 

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język angielski
 • Język migowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoria wychowania muzycznego
 • Teoria wychowania artystycznego
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę
 • Wychowanie artystyczne dziecka oraz umiejętności praktyczne, korelujące ze wszystkimi przedmiotami, nabywane w ramach praktycznej nauki zawodu.
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 • Masaż leczniczy w praktyce

Absolwent ma uprawnienia do pracy w:

 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • placówkach szpitalnych – na oddziałach dziecięcych,
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • hospicjach,
 • środowisku domowym dziecka w kraju i zagranicą w ramach Europejskiego Programu „Au-PAIR”.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Warunki rekrutacji

 • kandydat powinien wykazać się dobrym stanem zdrowia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • predyspozycje do pracy z małymi dziećmi

Accessibility