Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Technik dentystyczny

Technik dentystyczny:

 •  wykonuje protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonuje protezy pooperacyjne, epitezy twarzy i szyny zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • naprawia protezy zębowe i pooperacyjne, szyny, aparaty ortodontyczne i epitezy twarzy;
 • obsługuje nowoczesne urządzenia i aparaturę w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Uzyskane kwalifikacje:
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Symbol cyfrowy zawodu: 321402

Informacje o kierunku

 • Zawód: technik dentystyczny
 • nauka w trybie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Przedmioty nauczania

 • Anatomia z fizjologią i patofizjologią
 • Fizjopatologia narządu żucia
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej
 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja

.

 • Język obcy zawodowy (j. angielski )
 • Udzielnie pierwszej pomocy
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii

 • Pracownia techniki dentystycznej
 • Pracownia techniki ortodontycznej
 • Modelowanie i rysunek w technice dentystycznej
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

Absolwent :

 • może pracować w publicznych i niepublicznych gabinetach  dentystycznych oferujących usługi   z zakresu protetyki i ortodoncji,
 • ma prawo do otwarcia indywidualnej działalności gospodarczej i prowadzenia pracowni protetycznej,
 • ma  prawo do zatrudniania innych techników dentystycznych, stwarzając dodatkowe miejsca pracy.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility