Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Dzieje Szkoły to lata ofiarnej pracy i zaangażowania wielu osób: młodzieży, kadry nauczycielskiej, kadry administracyjnej i pracowników obsługi.

POCZĄTKI

W 1950 r. Decyzją Ministerstwa Zdrowia z dnia 01 sierpnia powołano do istnienia Państwową Szkołę Położnych. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 16 października.
Po dwóch latach nauki 32 absolwentki  żegnały Szkołę, otrzymując dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu położnej.

Zdobienie ściany głównego budynku szkoły

Warunki szkolenia tych pierwszych lat były dość trudne. Dotkliwie odczuwano brak sali wykładowej. Uroczystości szkolne odbywały się na korytarzu. Zaangażowanie i ofiarna praca kadry pedagogicznej i młodzieży zaowocowały od początku wysokim poziomem nauczania i wieloma inicjatywami w życiu pozaszkolnym. Od roku 1958/59 przedłużono cykl nauki do dwu i pół lat.

W roku 1964 w budynku Szkoły Położnych rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Techników Fizjoterapii, która powołana została w 1958 roku i początkowo swoją siedzibę miała w Sopocie.

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej obie Szkoły w 1972 roku zostały połączone
i nadano im nazwę: Medyczne Studium Zawodowe Nr 2. W 1974 roku utworzony został trzeci Wydział Techniki Farmaceutycznej.

W 1989 r. nadano Szkole nową nazwę: Zespół Szkół Medycznych Nr 2, w którym istniały:

  • Studium Fizjoterapii
  • Studium Położnych
  • Studium Techniki Farmaceutycznej.

Od 01 września 1997 r. Szkoła powróciła do nazwy Medyczne Studium Zawodowe Nr 2
z Wydziałami: Fizjoterapii, Położnych, Techniki Farmaceutycznej. Rok szkolny 2002/2003 był to ostatni rok nauki na Wydziale Położnych i Fizjoterapii. Wydziały te na skutek zmian w systemie kształcenia zostały rozwiązane. Powołano nowy Wydział Opiekunka Środowiskowa, na którym nauka odbywała się  w systemie stacjonarnym i zaocznym.

CZASY WSPÓŁCZESNE

W roku szkolnym 2004/2005 został powołany kierunek Opiekunka Dziecięca, na którym nauka przez kolejne trzy lata odbywała się w systemie dziennym, a od 2008 roku słuchaczki uczęszczały na zajęcia w trybie wieczorowym. W tym samym roku szkolnym, tj. 2004/2005 utworzono kierunek Technik Masażysta – system dzienny. Nauka na tym kierunku trwa do chwili obecnej. W roku szkolnym 2008/2009 został otwarty kierunek Opiekun Medyczny w trybie zaocznym. Następnie od stycznia 2015 r. uruchomiono następujące kierunki: Asystentka Stomatologiczna – system wieczorowy oraz Terapeuta Zajęciowy – system dzienny. Rok później po raz pierwszy odbył się nabór na kierunek Higienistka Stomatologiczna – system dzienny, a  od września 2016 rozszerzono ofertę nauki o kierunek Technik Masażysta – system wieczorowy.

DYREKTORZY SZKOŁY

01-09-2012
Pani mgr Alina Nadgórska

1.09.2012 r. do chwili obecnej

01-09-1997
Pan dr farm. Marian Grzybowski

01.09.1997 r. – 31.08.2012 r.

01-07-1972
Pani mgr Jadwiga Kozłowska

1.07.1972 r. – 31.08.1997 r.

01-09-1955
Pani Zofia Lewkowska

1.09.1955 r. – 30.06.1972 r.

01-09-1954
Pani Janina Kawka

1.09.1954 r. – 31.08.1955 r.

01-10-1950
Pani Władysława Kill

1.10.1950 r. – 31.08.1954 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o historii naszej szkoły.
Został on przygotowywany i po raz pierwszy pokazany w dn. 20.11.2020r. na uroczystości z okazji 70-lecia szkoły.

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility