O nas

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku jest szkołą publiczną (bezpłatną) typu policealnego z siedzibą w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17.

Szkoła działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz postanowień Statutu Szkoły. Szkoła istnieje od 1950 roku.

Accessibility