Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Technik sterylizacji medycznej

Uzyskane kwalifikacje: 

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

dekontaminacja – to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej

Symbol cyfrowy zawodu: 321104

Technik sterylizacji medycznej

 • dobiera i stosuje środki chemiczne do dekontaminacji
 • kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadza proces sterylizacji
 • obsługuje urządzenia myjąco-dezynfekcyjne
 • przeprowadza kontrolę procesów dekontaminacji

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Technik sterylizacji medycznej
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
  lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Podstawy sterylizacji medycznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Technika sterylizacji medycznej

 • Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Praktyki zawodowe
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii

Absolwent może pracować w:

 • sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach stomatologicznych
 • studiach tatuażu
 • pracowniach endoskopowych

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility