Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.
Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania.

Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych

Informacje o kierunku

 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
 • Uzyskany tytuł: Technik sterylizacji medycznej (symbol cyfrowy zawodu 321104)
 • Kwalifikacje: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej


 

Przedmioty nauczania

 • BHP
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy -angielski
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe technika sterylizacji medycznej : Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu.

Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być sterylne. Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie zakażeń, jednak ograniczenie ich liczby to zadania dla pracowników zajmujących się dekontaminacją.

Od prawidłowo przeprowadzonego procesu dekontaminacji zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń.

Zadania zawodowe

 • mycie i dezynfekcja manualna narzędzi,
 • przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
 • mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji,
 • kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji,
 • demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją,
 • kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,

 

 • pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
 • przygotowanie pakietów okolicznościowych,
 • sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami,
 • obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji,
 • prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

 

Accessibility