Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Podstawy przedsiębiorczości

piątek, 11 Maj 2018

Podajemy do wiadomości terminy zajęć z Podstaw przedsiębiorczości:
09.06.2018 i 10.06.2018 od godz. 08.15 do 16.30.

Zajęcia te dotyczą tylko tych słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć i dotyczą słuchaczy z kierunku zaocznego i wieczorowego.

Lista osób zakwalifikowanych znajduje się na tablicach kierunkowych.


?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility