Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

Informacje o kierunku

 • Zawód: higienistka stomatologiczna – zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym – dziennym.
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
 • Uzyskany tytuł: Higienistka stomatologiczna (symbol cyfrowy zawodu 325102)
 • Kwalifikacja – Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno -leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.


 

Przedmioty nauczania

 • Stany zagrożenia życia i zdrowia
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Działalność profilaktyczno – lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Język obcy zawodowy – j. angielski
 • Język migowy
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP

Perspektywy zawodowe

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych czynności  i zabiegów higieniczno- profilaktycznych i leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa.

Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych

Higienistki stomatologiczne mogą być zatrudniane, w państwowych i prywatnych centrach opieki stomatologicznej, na uczelniach kształcących lekarzy dentystów i w prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Mogą również założyć własną działalność usługową, współpracując z lekarzami stomatologii w Polsce i we wszystkich państwach Unii Europejskiej w:

 • gabinetach dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystyczne
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Uprawnienia zawodowe

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 • samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych w gabinecie stomatologicznych (np.wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, scaling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż, lakowanie i lakierowanie zębów)

 

 • uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży
 • pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 • uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności
 • dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej

Accessibility