Rada Słuchaczy jest organem kierującym bieżącą działalnością Samorządu Słuchaczy, który z mocy prawa tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.

Głównym celem Rady Słuchaczy jest wspomaganie procesu kształcenia i wychowania słuchaczy Szkoły.

Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
Źródłem funduszy są składki młodzieży pobierane na początku roku szkolnego.

Opiekunem Rady Słuchaczy jest mgr Eliza Łuczkiewicz.

W skład Rady Słuchaczy wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów, zwanych Radami Klas. Spośród słuchaczy wybierany jest Zarząd Rady Słuchaczy:

  • przewodniczący
  • zastępca przewodniczącego
  • sekretarz
  • łącznicy klasowi poszczególnych wydziałów

Accessibility