Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Rada Samorządu  jest organem kierującym bieżącą działalnością Samorządu Słuchaczy, który z mocy prawa tworzą wszyscy słuchacze Zespołu.

Głównym celem Rady Słuchaczy jest wspomaganie procesu kształcenia i wychowania słuchaczy Zespołu.

Rada Samorządu jest wybierana spośród Samorządów Klasowych.

Rada Samorządu wybiera spośród siebie  przewodniczącego oraz skarbnika.
Kadencja organów Samorządu  trwa 1 rok.
Źródłem funduszy są składki młodzieży pobierane na początku roku szkolnego.

Opiekunem Samorządu Słuchaczy jest mgr Michał Woźniak.

Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu jest zespół klasowy.

Klasa wybiera spośród siebie trzech reprezentantów, do uczestnictwa w pracach Samorządu Klasowego.

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility