Rekrutacja - Higienistka stomatologiczna

Wymagane dokumenty

  • wypełniony WNIOSEK KANDYDATA,
  • 2 zdjęcia (podpisane),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (jeśli dotyczy)
  • teczka tekturowa (podpisana).

Internat

Osoby ubiegające się o internat powinny dołączyć do dokumentów wypełnione PODANIE. Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Legitymacja

Słuchacze otrzymują legitymację szkolną uprawniającą do wszystkich ulg dla uczniów szkół publicznych do 24 r.ż. (zniżka na bilety komunikacji miejskiej i koleje, ulgowe bilety do kin, teatrów, muzeów itp.).

Punkt konsultacyjny

Informacji udziela sekretariat Szkoły.

Accessibility