Listy osób przyjętych

19-08-22 Administrator 0 comment

Listy osób przyjętych znajdują się w sekretariacie szkoły.
Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zostały powiadomione drogą e-mailową.Accessibility