Ortoptystka

Ortoptysta – to pracownik służby zdrowia zajmujący się narządem wzroku. Zawód ten jest ściśle związany z okulistyką i strabologią. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń narządu wzroku wpływa na jakość życia, a profilaktyka w dużym stopniu przyczynia się do poprawy lub całkowitego wyleczenia.

Informacje o kierunku

 • Zawód: ortoptystka (symbol cyfrowy zawodu 325906) – tryb dla młodzieży w systemie dziennym
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
 • Uzyskane kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (Z.10)


 

Umiejętności absolwenta

 • korzysta z wiedzy medycznej
 • charakteryzuje rozwój psychomotoryczny pacjentów w różnych okresach życia
 • objaśnia przyczyny powstawania zeza, różnorodność zeza i niedowidzenia
 • omawia leczenie zachowawcze i operacyjne
 • wyjaśnia przyczyny, przebieg kliniczny i leczenie narządu wzroku
 • stosuje ćwiczenia ortoptyczne
 • dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne
 • edukuje dzieci i rodziców w zakresie ćwiczeń ortoptycznych
 • współpracuje z zespołem terapeutycznym
 • stosuje profilaktykę
 • organizuje stanowisko pracy
 • współpracuje z lekarzem okulistą

Perspektywy zawodowe

 • absolwent szkoły jest przygotowany do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami narządu wzroku
 • prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, w placówkach integracyjnych, specjalnych i innych
 • współpracuje z lekarzami okulistami
 • wykonuje, asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia
 • diagnozuje i leczy niedowidzenie, zez, zaburzenia widzenia u dzieci i dorosłych
 • współpracuje z psychologiem, pedagogiem szkolnym
 • założenie własnej działalności gospodarczej – świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Przedmioty nauczania

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Podstawy anatomii i patofizjologii narządu wzroku
 • Wybrane zagadnienia kliniczne u dorosłych
 • Wybrane zagadnienia kliniczne u dzieci
 • Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • Pierwsza pomoc
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pracy ortoptystki
 • Podstawy optyki
 • Badania ortoptyczne
 • Ćwiczenia ortoptyczne
 • Prowadzenie działań w zakresie ortoptyki i okulistyki

Accessibility